Data Migratie

 
 
Het overzetten van data uit één of meerdere bronsystemen naar één of meerdere doelsystemen heet data migratie. Een goede migratie is reproduceerbaar, garandeert de continuïteit van uw bedrijfsvoering en heeft het vertrouwen van uw organisatie nodig. Als Data Migratie Coach coördineert en borgt EngersWijs de data migratie, zodat deze door de hele organisatie wordt gedragen.
 
Data migratie verbetert de kwaliteit van uw data, kan noodzakelijk zijn in het geval van een fusie of overname en bij een implementatie van een nieuw ERP systeem. Voordat u begint met de migratie, brengt u samen met EngersWijs de processen in kaart. Daarna stelt u vast welke data verplicht meegenomen worden. De wensen van de organisatie vertaalt EngersWijs door naar de IT, zodat zij deze kunnen inregelen. De juiste timing is cruciaal voor een geslaagde data migratie.
 

Migratie afspraken document (MAD)

EngersWijs stelt daarom de volgende vragen: wat is de impact voor de organisatie? Liggen processen een tijdje stil of kan de organisatie blijven werken? Hoeveel historie neemt u mee uit het bronsysteem? Voor elk onderdeel van de data maakt u afspraken, die EngersWijs vastlegt in het Migratie Afspraken Document (MAD). Onderdeel van deze afspraken is de definitie van labels in het bronsysteem, die EngersWijs koppelt aan de labels in het doelsysteem. EngersWijs borgt de gemaakte afspraken, zodat u gegarandeerd bent van een succesvolle data migratie!
 
Klik op de afbeelding links om een uitvergroot stappenplan van data migratie te bekijken. 
 

Tip:

Begin optijd met het opschonen en verrijken van de data in het bronsysteem. De kwaliteit van de data in het bronsysteem is doorslagevend voor een succesvolle data migratie.
 
"Quality means doing it right when no one else is looking"
Henry Ford