Data Governance

 
 

Data governance is een systeem van afspraken en procedures over hoe u de kwaliteit van data in uw organisatie waarborgt. Als Data Governance Coach adviseert en begeleidt Margaret u volledig bij de opzet van uw data governance. Zij ondersteunt u bij de vastlegging van afspraken en procedures over uw data. Deze afspraken zijn bepalend voor hoe u data genereert en opslaat. Het doel is actuele en zuivere data, waarop u besluiten over uw (financiële) bedrijfsvoering baseert. 

 

De procedures geven de benodigde richting aan uw medewerkers. Het specificeert wie voor welke aspecten van de data generatie en waarborging verantwoordelijk is. Dit betekent voor sommige medewerkers een uitbreiding van hun takenpakket. In andere gevallen is het beter om een nieuwe functie te creëren. 

 
Data governance is vooral van meerwaarde voor groeiende organisaties. Kleine organisaties maken afspraken vaak informeel via korte lijnen. In een organisatie met meerdere business units is het belangrijk dat alle medewerkers weten welke definities zij moeten gebruiken. Data governance is dé manier om afspraken te maken en alle medewerkers op dezelfde lijn te krijgen. Om data governance voor u te laten werken, doorloopt u de volgende stappen.
 

Stappenplan

1. Stel vast wat er al geregeld is in uw organisatie
2. Stel vast wat wilt u veranderen en waarom
3. Stel vast hoe en wanneer we dit kunnen realiseren
4. Start met de uitvoering van het project
5. Evalueer de behaalde resultaten
 
Aanvullende informatie over dit stappenplan kunt u aanvragen met het contactformulier.
 
Tips
Data governance informeert medewerkers over hoe zij de kwaliteit van de data waarborgen. Houd de data governance daarom actueel en onder aandacht van de medewerkers. Zo creëert u direct draagvlak onder uw medewerkers. Dit vraagt wel om een investering van uw organisatie. Zodat u op later moment optimale winst uit de data kunt halen.
 
 
"You describe the business by it's individual components, but you understand the business by the interaction of its components"